» TCs issued


Issued TC (Last Updated on 28th January 2018)

Sl.No. Student Name Father's Name DOB Class TC Number Issue Date
1 Snigdha Bhowmik Sh. Uttam Bhowmik 20/2/2008 IV 219593 1/4/2016
2 Sidhartha Pratim Borah Sh. Ramen Borah 4/2/2003 VIII 219594 4/4/2016
3 Aniket Das Sh. Anish Ch. Das 4/12/2008 II 219595 18/4/2016
4 Vaisvik Kumar Sh. G. Dhiru Bhai 11/1/2006 VI 219596 22/4/2016
5 Sarthak Kumar Sh. G. Dhiru Bhai 30/4/2008 III 219597 22/4/2016
6 Ankana Sarkar Sh. Bharat sarkar 18/10/2006 V 219598 23/4/2016
7 Vaishnavi Kshirsagar Sh. Govind Kshirsagar 16/08/2009 II 219599 9/5/2016
8 Vaibhavi Kshirsagar Sh. Govind Kshirsagar 16/08/2009 II 219600 9/5/2016
9 Harsh Pant Sh. Ajay Pant 28/03/2007 V 219603 24/05/2016
10 Sneha Pant Sh. Ajay Pant 25/01/2005 VII 219604 24/05/2016
11 Khusboo Kumari Sh. Ravindra Paswan 4/3/2003 IX 219605 2/6/2016
12 Muskan Kumari Sh. Ravindra Paswan 12/3/2004 VII 219606 2/6/2016
13 Ram Bikash Paswan Sh. Ravindra Paswan 18/12/1999 XI 219607 2/6/2016
14 Ganesh Paswan Sh. Ravindra Paswan 13/08/2006 IV 219608 2/6/2016
15 Kajal Kumari Sh. Jai Bhagwan 3/12/2009 I 219610 3/6/2016
16 Jakib Islam Khan Sh. Mohibul Islam Khan 16/10/1999 XI 219614 8/6/2016
17 M. Gana Vardhan Sh. M. Srinivasa Rao 14/03/2008 IV 219615 8/6/2016
18 Rafique Hussain Sh. Zakir Hussain 27/12/1999 XI 219619 13/6/2016
19 Rohit Kumar Sh. Hanumant Raya 13/11/2000 XI 219620 13/6/2016
20 Trisha Samanta Sh. Tushar Samanta 7/7/2009 II 219621 13/6/2016
21 Naman Kumar Sh. Kashi Ram 5/3/2007 V 219622 14/6/2016
22 Prachi Kumari Sh. Kashi Ram 4/3/2003 IX 219623 14/6/2016
23 Ilias Rahman Sh. Habibar Rahman 28/12/2000 XI 219624 14/6/2016
24 Sachin Kumar Sh. Kashi Ram 15/03/2004 VIII 219625 14/6/2016
25 Pankaj Gade Sh. Sudhakar Gade 20/12/2000 XI 219626 16/6/2016
26 Syed Imdadul Islam Sh. Syed Isa Hoque Ali 14/08/2001 XI 219627 16/6/2016
27 Suman Kumari Sh. Krishan Kr Rajak 3/1/2000 XI 219628 20/6/2016
28 Bharat Meena Sh. Ambalal Meena 4/8/2009 II 219629 4/7/2016
29 Sohana Das Sh. Sashanka Sekhar Das 8/3/2010 II 219630 5/7/2016
30 Adeeb Zeeshan Choudhury Sh. Moshlem Uddin Choudhury 21/2/2004 VII 219632 12/7/2016
31 Rinti Hajong Sh. Dokhu Ram 22/6/2002 VIII 219633 12/7/2016
32 Poornima Sh. Veereswara HJ 30/09/2008 III 219634 14/07/2016
33 Srishti Suman Sh. Sanjay Suman 13/02/2011 I 219635 15/07/2016
34 P.R. Hindhusha Sh. Rajaram 20/06/2004 VII 219636 28/07/2016
35 P.R. Hiettesh Sh. Rajaram 19/10/2007 III 219637 28/07/2016
36 Songita Kumari Sh. Shivadhar Singh 22/05/2002 VIII 219638 28/07/2016
37 Rima Kumari Sh. Shivadhar Singh 11/2/2004 VIII 219639 28/07/2016
38 Ram Kumar Mishra Sh. Dinanath Mishra 5/10/2008 III 219640 29/07/2016
39 Pallavi Mishra Sh. Dinanath Mishra 10/10/2009 II 219641 29/07/2016
40 Mohammad Khalid Ansari Sh. MS Ansari 25/04/2001 X 219642 5/8/2016
41 Abdullaah Shaad Ansari Sh. MS Ansari 21/04/2003 VII 219643 5/8/2016
42 Swaliha Fatimah Ansari Sh. MS Ansari 26/11/2010 I 219644 5/8/2016
43 Pallabi Dey Sh. Ajit Kumar Dey 1/1/2009 III 219646 9/8/2016
44 Saraswathi Dey Sh. Ajit Kumar Dey 19/05/2010 I 219647 9/8/2016
45 Anita Dey Sh. Ajit Kumar Dey 13/08/2007 IV 219648 9/8/2016
46 Priya Gharti Sh. Ram Kumar Gharti 21/02/2004 VIII 219649 9/8/2016
47 Priyana Gharti Sh. Ram Kumar Gharti 6/4/2008 III 219650 9/8/2016
48 Yashna Kumari Sh. Pramod Kumar Swami 10/1/2007 V 219651 10/8/2016
49 Baisakhi Nath Sharma Sh. Bhagirathi Nath Sharma 3/12/2006 V 219652 10/8/2016
50 Karan Kumar Swami Sh. Pramod Kumar Swami 25/8/2001 X 219653 10/8/2016
51 Mousumi Nath Sharma Sh. Bhagirathi Nath Sharma 7/4/2010 I 219654 10/8/2016
52 Komal Kumari Sh. Akshay Kumar Verma 29/1/2009 III 219655 11/8/2016
53 Parmar Falguni Sh. P.Suresh Bhai 3/9/2006 V 219656 16/8/2016
54 Parmar Viswa Sh. P.Suresh Bhai 5/2/2009 III 219657 16/8/2016
55 Shashikant Kumar Verma Sh. Akshay Kumar Verma 25/11/2010 I 219658 16/8/2016
56 Tushar Kumar Sh. Satyendra Kumar 19/1/2006 VI 219659 17/8/2016
57 Purba Biswas Sh. Paritosh Biswas 22/7/2000 XI Sc. 219660 17/08/2016
58 Saksham Upadhyay Sh. Radheshyam Upadhyay 6/2/2009 III 219661 17/8/2016
59 Mannat Katiyar Sh. Satyendra Kumar 26/9/2008 III 219662 17/8/2016
60 Alka Kumari Sh. Sarman Singh 10/10/2000 X 219663 17/8/2016
61 V.Nikitha Sh. P. Vijay Kumar 24/12/2008 III 219664 17/8/2016
62 Shagun Sh. Sunil Kumar 18/11/2007 IV 219665 17/8/2016
63 Anamika Sarania Sh. Ajoy Kumar Sarania 12/2/2008 IV 219666 19/8/2016
64 Shubhalaxmi Panda Sh. Prasanta Kumar Panda 28/02/2002 X 219667 19/8/2016
65 Nishasree Roy Sh. R. C Roy 24/9/2009 II 219668 19/8/2016
66 Aditya Das Sh. Ajoy Kumar Das 19/4/2006 V 219669 19/8/2016
67 Masroor Ahmed Sh. Yousaf 8/3/2008 IV 219670 22/8/2016
68 Ankita Kanwar Sh. Nagesh Singh 11/3/2008 III 219671 22/8/2016
69 Md. Nice Iqbal Sh. Surat Zamal 28/4/2000 X 219672 23/8/2016
70 Hussain Albert Sh.Siddique Hussain 15/12/1999 X 219673 23/8/2016
71 Muskan Singh Sh. Dipak Singh 19/3/2000 XI Sc. 219674 29/8/2016
72 Anamika Sarania Sh. Ajoy Kumar Sarania 12/2/2008 IV 219675 3/10/2016
73 Aditya Das Sh. Ajoy Kumar Das 19/4/2006 V 219676 3/10/2016
74 Ritesh Chakraborty Sh. Triptesh Chakraborty 11/10/2002 IX 219677 3/10/2016
75 Nilutpal Batcha Sh. Alin Sarma 2/5/2004 VII 219680 5/10/2016
76 Gade Poonam Sudhakar Sh. Sudhakar Gade 30/07/2002 IX 219681 6/10/2016
77 Shreya Singh Sh. Vinay Kumar Singh 15/06/2007 IV 219682 21/10/2016
78 P. Nageshwari Sh. P. Marenna 12/6/2008 II 219683 21/10/2016
79 Gaurav Verma Sh. Shivraj Verma 5/7/2004 VI 219686 21/01/2017
80 Ladly Kumari Sh. Baban Kumar Choudhary 15/12/2007 III 219687 27/03/2017
81 Komal Kumari Sh. Baban Kumar Choudhary 15/01/2011 I 219688 27/03/2017
82 Binakshi Barik Sh. Sanjib Kumar Barik 21/07/2006 V 219689 27/03/2017
83 Khushi Kumari Sh. Naresh Pal 1/5/2004 VII 219690 27/03/2017
84 Deep Kumar Sh. Naresh Pal 8/11/2002 IX 219691 27/03/2017
85 Tusha Kumari Sh. Naresh Pal 1/6/2007 IV 219692 27/03/2017
86 Prateek Sh. Harinarayan 5/8/2008 III 219693 27/03/2017
87 Roushan Kumar Sh. Umesh Thakur 24/12/2000 XI Sc. 219694 28/03/2017
88 B. Anush Tamil Maran Sh. K. Bright 7/11/2009 II 219695 17/04/2017
89 Priyanka Pal Sh. Deepak Pal 16/10/2005 VII 219698 24/04/2017
90 Mostafizur Rahman Sh. Jabbar Ali Sheikh 20/09/2000 XI Sc. 219700 25/04/2017
91 Mozahidul Islam Sh. Muktar Ali 23/12/2003 VIII 219701 28/04/2017
92 Afsana Siddika Sh. Abu Bakkar Siddique 5/9/2003 VIII 219702 28/04/2017
93 Mayengbam Gaitri Devi Sh. M. Romesh Singh 18/11/2007 V 219703 29/04/2017
94 Mayengban Geni Devi Sh. M. Romesh Singh 24/11/2010 II 219704 29/04/2017
95 Khalidul Islam Sh. Rofiqul Islam 13/01/2006 VI 219705 1/5/2017
96 Bidisha Brahma Sh. Bikash Brahma 10/7/2011 I 219706 4/5/2017
97 Priyakshi Khakhlary Sh. Biraj Khakhlary 9/10/2007 IV 219707 5/5/2017
98 Bhanu Pratim Khakhlary Sh. Biraj Khakhlary 27/12/2008 IV 219708 5/5/2017
99 Jyoti Kumari Sh. Prabhesh Kumar 2/1/2002 X 219709 5/5/2017
100 Santosh Kumar Sh. Prabhesh Kumar 25/2/2006 VII 219710 5/5/2017
101 Anmol Kumar Sh. Prabhesh Kumar 5/2/2004 IX 219711 5/5/2017
102 Aditya Panwar Sh. Birendra Kumar 9/11/2002 X 219712 9/5/2017
103 Anjali Bairwa Sh. Radhey Shyam Bairwa 28/04/2005 VII 219713 9/5/2017
104 Kuldeep Bairwa Sh. Radhey Shyam Bairwa 13/12/2008 IV 219714 9/5/2017
105 Disha Biswas Sh. Swarup Kumar Biswas 2/6/2005 VI 219723 9/6/2017
106 Ujjal Sharma Sh. Madhab Chandra Sharma 17/10/2006 VI 219737 16/06/2017
107 Lucky Sharma Sh. Madhab Chandra Sharma 15/06/2001 XI 219738 16/06/2017
108 Jyoti Kumari Sh. Prabhesh Kumar 2/1/2002 X 219739 19/06/2017
109 Sagar Musahary Sh. Biswajit Musahary 8/10/2000 XI Arts 219748 30/06/2017
110 Tadepalli Asha Sh. T. Nagraju 30/09/2008 IV 219750 30/06/2017
111 Rajani Sh. Jugendra Singh 10/7/2001 XI Sc. 219752 1/7/2017
112 Nisha Sh. Mukesh Kumar 23/12/2011 I 219753 6/7/2017
113 Sujal Samota Sh. Mukesh Kumar 9/5/2008 IV 219754 6/7/2017
114 Bikas Semwal Sh. Satish Chandra 25/10/2001 X 219756 10/7/2017
115 Trinish Marak Sh. Rahim Sangma 25/08/2005 VI 219757 18/7/2017
116 Neelakshi Rabha Sh. Anteswar Rabha 17/05/2003 IX 219759 22/07/2017
117 Abhigyan Kumar Sh. Niraj Kumar 2/10/2011 I 219760 31/07/2017
118 Sayantika Karmakar Sh.Subhash Chandra Karmakar 13/04/2010 II 219761 31/07/2017
119 Sivam Karmakar Sh.Subhash Chandra Karmakar 5/8/2003 IX 219762 31/07/2017
120 Bibek Bhowmick Sh. Bapi Bhowmick 21/11/2008 III 219764 10/8/2017
121 Barnali Bhowmick Sh. Bapi Bhowmick 13/02/2001 XI Arts 219765 10/8/2017
122 Manshi Shekhawat Sh. Mahendra Singh 22/10/2011 I 219766 10/8/2017
123 Manvi Shekhawat Sh. Mahendra Singh 22/10/2011 I 219767 10/8/2017
124 Mandeep Shekhawat  Sh. Mahendra Singh 4/1/2010 III 219768 10/8/2017
125 Boibhavee Kashyap Sh. Mukul Chandra Das 20/01/2006 VI 219769 10/8/2017
126 Pooja Yadav Sh. Rai Bahadur Yadav 1/3/2001 XI Sc. 219773 23/08/2017
127 Aneesha Ivanath Sh. Abdul Kader Miah 1/1/2006 VI 219774 23/08/2017
128 Upagupta Pathak Sh. Kanja Lochan Pathak 22/08/2011 I 219775 23/08/2017
129 Ankit Das Sh. Suku Das 28/02/2007 VI 219776 26/08/2017
130 Yogesh Mishra Sh. Atul Kumar Mishra 1/7/2002 XI Sc. 219777 28/08/2017
131 Madhuri Sharma Sh. Darshan Kumar Sharma 30/05/2009 III 219778 28/08/2017
132 Kunal Sharma Sh. Darshan Kumar Sharma 24/11/2010 II 219779 28/08/2017
133 Vishnu Kant Mishra Sh. Atul Kumar Mishra 19/03/2004 IX 219780 28/08/2017
134 Nirjalla Sh. Vijay Kumar 27/10/2006 VI 219781 30/08/2017
135 Tannu Sh. Vijay Kumar 31/10/2007 V 219782 30/08/2017
136 Helen Hashminaz Zaman Sh. Hasan Ali 1/12/2004 VIII 219783 8/9/2017
137 Momin Ali Ahmed Sh. Hasan Ali 8/12/2008 IV 219784 8/9/2017
138 Subam Karmakar Sh. Manikanta Karmakar 22/03/2003 IX 219785 14/09/2017
139 Pravjot Singh Sh. Sukhbinder Singh 15/01/2012 I 219786 14/09/2017
140 Sital Shankar Kulkarni Sh. Shankar Shivaji Kulkarni 18/04/2007 V 219787 22/09/2017
141 Arush Dattatray Jadhav Sh. Dattatray Srimant Jadhav 27/07/2011 I 219788 22/09/2017
142 Chaitanya Shankar Kulkarni Sh. Shankar Shivaji Kulkarni 5/10/2011 I 219789 22/09/2017
143 Gayatri Thakur Sh. Ajay Kumar 14/02/2012 I 219790 25/09/2017
144 Varsha  Sh. Mahinder Singh 4/3/2006 VII 219791 25/09/2017
145 Kajal Sh. Mahinder Singh 5/6/2001 IX 219792 25/09/2017
146 Anshu Sh. Mahinder Singh 5/3/2005 VIII 219793 25/09/2017
147 Aishwarya H.S. Sh. Sreedhara H.K. 14/12/2003 VIII 219794 25/09/2017
148 Deepak Kumar H.S. Sh. Sreedhara H.K. 18/01/2006 VII 219795 25/09/2017
149 Vaishnavi Sh. Sunil Alot 27/02/2009 III 219796 25/09/2017
150 P. Chandru Sh. M. Panthalathu Raja  26/03/2007 VI 219797 28/09/2017
151 P. Janani Sh. M. Panthalathu Raja  28/09/2009 III 219798 28/09/2017
152 P. Vimal Raj Sh. M. Panthalathu Raja  21/09/2008 IV 219799 28/09/2017
153 Kanamina Mushahary Sh. Sachin Mushahary 23/07/2006 V 219800 28/09/2017
154 Mousami Nath Sh. Madhab Nath 7/2/2007 VI 241201 28/09/2017
155 Kundu Hansika Sh. K. Hari Krishna 10/10/2007 V 241202 28/09/2017
156 Ankita Nath Sh. Madhab Nath 16/07/2009 III 241203 28/09/2017
157 Tinamani Roy Sh. Nirmal Ch. Roy 4/8/2009 III 241204 28/09/2017
158 Kundu Hasini Sh. K. Hari Krishna 10/11/2009 III 241205 28/09/2017
159 Holy Muchahary Sh. Sachin Muchahary 30/10/2010 II 241206 28/09/2017
160 Kuzuto Angami Sh. V. Angami 15/05/2003 VIII 241207 13/11/2017
161 Ninuo Angami Sh. V. Angami 04/10/2002 IX 241208 13/11/2017
162 Dikshant Mahabodhi Sh. Manoj Kumar Mahabodhi 24/03/2007 VI 241209 13/11/2017
163 Kshitez Mahabodhi Sh. Manoj Kumar Mahabodhi 26/01/2008 V 241210 13/11/2017
164 Rahul Roy Sh. Dilip Roy 30/01/2005 VII 241211 22/11/2017
165 Sabha Qayoom Abdul Qayoom 15/04/2004 VIII 241212 18/12/2017
166 Mohd Suhail Abdul Qayoom 15/04/2004 VIII 241213 18/12/2017

 

 
 
   
Copyright© 2005-11 Kendriya Vidyalaya Panbari